This is an example of a HTML caption with a link.
volkan div içi
camcumgirls

Iğdır 112 de Eğitim Düzenlendi

Iğdır 112 de Eğitim Düzenlendi

             Iğdır 112 de eğitim düzenlendi.

             25.01.2017 tarihinde Iğdır 112 de çalışan Hekimler, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri, Acil Bakım Teknikerlerine hizmet içi eğitim verildi. Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar, Ambulans içi Yaralanmalar, Kesici-Delici Alet Yaralanmaları, Hasta Taşıma Teknikleri, Güvenli İlaç Kullanımı konularında çalışanlara eğitim verildi. Eğitimler ile çalışan personellerin bilgi, beceri ve verimliliğinin artırılması hedeflenmiştir.