This is an example of a HTML caption with a link.
volkan div içi
camcumgirls

20 Nisan 2015 Tarihinde 112 Personellerine Çalışan Hakları ve Güvenliği Eğitimi ve Hasta Hakları Eğitimi Verildi

20 Nisan 2015 Tarihinde 112 Personellerine Çalışan Hakları ve Güvenliği Eğitimi ve Hasta Hakları Eğitimi Verildi

         20 Nisan 2015 Tarihinde 112 Personellerine Çalışan Hakları ve Güvenliği Eğitimi ve Hasta Hakları Eğitimi Verildi.

       Iğdır Devlet Hastanesi, Hasta Hakları Birim Sorumlusu Aslı BAŞARAN tarafından Çalışan Hakları ve Güvenliği Eğitimi, Beyaz Kod (113) Eğitimi ,Iğdır Devlet Hastanesinde görevli Psikolog İshak DAKAK tarafından Hasta Hakları Yönetmeliği ve İletişim Becerileri hakkında 112 çalışanlarına eğitim verildi. Aslı BAŞARAN Beyaz Kod (113) Uygulaması ile olası kavga ,taciz ve sağlık personeline yönelik bir tehdit olduğu zaman olay yerine en yakın olan kolluk kuvvetlerinin intikal ederek olayı çözümleyeceğini ve kayıt altına alacağını belirtti. Sağlık çalışanına yönelik herhangi bir şiddet olayı gerçekleştiğinde kurum yöneticileri tarafından derhal “113” numaralı telefonla Beyaz Kod Birimine bildirim yapılması gerekmektedir.  Eş zamanlı olarak olayın; ilgili kurumun hukuk birimine ve adli mercilere intikal ettirilmesi,   'Beyaz Kod Bildirim Formu'nun' eksiksiz bir şekilde doldurulması büyük önem arz etmektedir.  Eğitimlerin amacı,  çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme, çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretme, iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmak, sözel ve fiziksel darp durumlarında Komuta Kontrol Merkezi ve İstasyonların İzleyeceği Yolları öğrenmeleri amaçlanmıştır.