This is an example of a HTML caption with a link.
volkan div içi
camcumgirls

112 de Hizmet İçi Eğitim Düzenlendi

112 de Hizmet İçi Eğitim Düzenlendi

             

                

                    İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde 17-18-19-20 Ekim tarihlerinde çalışan tüm Acil Tıp Teknisyenleri, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerlerine hizmet içi eğitim düzenlendi.Eğitim kapsamında Kalite Standartları, Güvenlik Raporlama, Bilgi Güvenliği, El Hijyeni, Tıbbı Atık Eğitimi, Doğum, Psikiyatrik Vakalara Yaklaşım, Adli Vakalara Yaklaşım, Yenidoğan Bebek Transportu konuları slayt eşliğinde anlatıldı.Eğitim toplam 70 personelin katılımı ile gerçekleştirildi. Eğitimler ile çalışan personellerin bilgi, beceri ve verimliliği arttırılmıştır.