This is an example of a HTML caption with a link.
volkan div içi
camcumgirls

UMKE Nedir?

Çağlar boyunca toplumların en önemli problemlerinden birisini tabi afetler oluşturmuş,insan aklı ve zekası da bu afetlere karşı tedbirler geliştirmiştir.

Günümüzde toprak kaymaları , yaygınlaştırılan bitki örtüsü ve inşa edilen setlerle;sel felaketleri,barajlar ve kanallarla;yangınlar,önleyici tedbirlerin yanında söndürme donanımı ve ekipleriyle engellemeye çalışılmakta;depremlere karşı ise özel yapılaşma yöntemleri denenmekte ve uygulanmaktadır.

Ülkemizin coğrafik ve jeolojik yapısına bakıldığında afetlere maruz kalma potansiyeli oldukça yüksektir.Son yüzyılda yaşanan afetler 50 milyon insanımızı etkilemiş 100.000'nin üzerinde can kaybı oluşmuş,250.000 kişi sakatlanmış,bir milyon bina çökmüş, 5 milyon insan evsiz kalmıştır.            

  • Nüfusumuzun %95’i,
  • Barajlarımızın %92’si,
  • Sanayimizin %92’si,
  • Topraklarımızın %91’i deprem kuşağında bulunmaktadır.

Gerçekler böyle iken sorulması gereken neden geç kalındığı olmalıdır.Afetlerden en az zarar görmenin temel koşulu ne kadar hazır olduğunuzdur.Hazırlık aşamalarından biriside müdahale ekiplerinin hazır halde tutulması olacaktır .

Bu amaçla Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,  Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen, Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi kapsamında 2004 yılında  ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİBİ (UMKE) kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

Kurulan ve yaygınlaştırılarak devam eden Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) afet bölgesinde görev yapabilecek özellikte, yeterli tıbbi donanıma ve müdahale becerisine sahip sağlık personelinden oluşmaktadır. Amaç afete maruz kalmış kişilere doğru ve çabuk müdahale etmek,ölü ve yaralı sayısını kabul edilebilir rakamlara indirgemektir.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) gönüllü sağlık personellerinden oluşan, özel eğitim almış sağlık ekipleridir.Amacı; her türlü afet durumunda yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek, yurt ve dünya çapında afetzedelere yardım etmektir.

Depremlerdeki ölümlerin % 80’inin ilk saatler içinde olduğu düşünüldüğünde doğru ekip,doğru müdahale önem kazanmakta olup bu işi eğitim almış, donanımlı UMKE timleri gerçekleştirecektir.

Bugün 81 ilde UMKE örgütlenmesi yapılmış olup timler oluşturulmuş 2011 yılı itibari ile 4500 civarında UMKE gönüllüsü bulunmaktadır.Her yıl seçilen bir ilimizde yıllık UMKE tatbikatları düzenlenerek oluşum sürekli canlı tutulmaya çalışılmaktadır.

Ayrıca ülkemizde bulunan 7 Sivil Savunma Bölge Müdürlüğünün konuşlanması baz alınarak, her bölgeden koordinatör bir il seçilerek eğitim ve tatbikatlar koordinatör illerce yürütülmektedir.